TERMENI ȘI CONDIȚII

Site-ul https://osn-delivery.ro este proprietatea OSN PAUL DELIVERY S.R.L., numită în continuare “OSN Delivery”. Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul https://osn-delivery.ro.

 

Accesul și utilizarea site-ului https://osn-delivery.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului, autentificarea și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

 

ACCES
Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații online. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. OSN Delivery nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. Prin termenul “utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

 

DREPTURI DE AUTOR ȘI MARCA
Oricare text sau imagine expuse pe acest site sunt protejate conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Logo-ul OSN Delivery, cât și oricare concept de imagine sau element grafic aparțin în totalitate OSN PAUL DELIVERY S.R.L., fiind sub protecția legii drepturilor de autor. Folosirea acestora este permisă doar cu acordul OSN Delivery.


OSN Delivery oferă acces liber la site-ul https://osn-delivery.ro și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, non-comerciale. OSN Delivery este marca a OSN PAUL DELIVERY S.R.L.. Exceptând în special permiterea cu acordul termenilor și condițiile care conduc acest site, orice utilizare a acestei mărci este strict interzisă fără consimțământul scris. Toate numele, mărcile sau siglele sunt proprietatea OSN Delivery și pot fi utilizate doar cu permisiunea scrisă a deținătorului.


Toate drepturile patrimoniale de autor pentru informațiile existente pe acest site sunt deținute de OSN Delivery sau de partenerii săi. Niciun material editorial (text) de pe acest site (produs de angajați, colaboratori sau afiliați) nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris cu OSN Delivery sau partenerii săi. Aceasta regulă se aplica și în cazul materialelor editoriale de tip foto, video sau audio, produse de către OSN Delivery și expuse pe site.


Continutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea OSN Delivery sau a clienților săi.


Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părti a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de OSN Delivery prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.


Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

 

REGULI DE UTILIZARE
Nu sunt permise: încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop; încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețea prin orice mijloace; folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală.

 

DISPONIBILITATEA SERVICIILOR
OSN Delivery își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

OSN Delivery poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.
OSN Delivery își rezerva dreptul de a-și selecta clientela și proiectele.

 

UTILIZAȚI SITE-UL PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Orice utilizator care vizitează acest site o face pe propriul său risc. OSN Delivery nu reprezintă și nici nu garantează în nici un fel următoarele: informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră; serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori; rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de incredere; calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele; orice eroare de program va fi corectată; corectitudinea sau totalitatea informațiilor sau materialelor aflate în site, și nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice greșeală sau lipsuri din conținuturile site-ului (care poate include erori de editare sau/și greșeli tehnice); prezența sau absența virușilor sau erorilor de calculator a părților interesate care pot fi introduse sau atașate site-ului fără ca OSN Delivery a ști sau a încuviința.


Imaginile și simulările de pe acest site sunt prezentate cu scop orientativ.


Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului.


Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site-ul https://osn-delivery.ro sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în Termenii și condițiile de utilizare.